Upis u zemljišne knjige

Godine 1997. darovnim ugovorom ovjerenim kod javnog bilježnika i ne sprovedenim u zemljišne knjige, ja i moja braća primili smo na dar suvlasnički dio nekretnine u naravi obiteljske kuće u čijem smo posjedu i danas. Spletom okolnosti darovatelj je tu nekretninu založio i ona je danas u vlasništvu treće osobe. Postoji li način da se to stanje promijeni u skladu s našim darovnim ugovorom – pita Vladimir iz Varaždina.

Prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravo vlasništva na nekretninama stječe se upisom u zemljišne knjige, dakle u konkretnom slučaju tek provedbom ugovora o darovanju u zemljišnim knjigama možete dokazati pravo vlasništva nad darovanom nekretninom. Ako je druga osoba temeljem valjanog pravnog posla, rukovodeći se povjerenjem u zemljišne knjige stekla pravo vlasništva, iako imate ispravu – darovni ugovor temeljem kojeg bi imali pravo vlasništva, isto nećete steći.

Kako u konkretnom slučaju navodite da je nekretnina koju ste primili na dar založena i da je postala vlasništvo treće osobe, očito je da ste propustili i u tijeku postupka upisa prava vlasništva treće osobe uložiti žalbu odnosno druga pravna sredstva, iako sumnjam da bi temeljem navedenog  stanja, ulaganje bilo kakve žalbe bilo od koristi.

Činjenica da se nalazite u posjedu predmetne nekretnine nije od važnosti jer temeljem navedenog nećete moći steći pravo vlasništva te stoga ostaje vidjeti kada, odnosno hoće li, vlasnik nekretnine pokrenuti postupak radi iseljenja odnosno preuzimanja nekretnine u posjed, kojem zahtjevu se nećete moći usprotiviti.

Kako je iz navedenog razvidan sav rizik propusta pravodobnog upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, ponovno se skreće pozornost na činjenicu da se zahtjevi za upisom prava vlasništva moraju predati na provedbu u zemljišne knjige odmah nakon pribave isprava kojima se vlasništvo stječe.

37