Neosnovani zahtjev za plaćanje poreza na kupnju zemljišta

Prije deset godina kupio sam građevinsko zemljište od dvojice suvlasnika, prepisao ga na sebe i platio porez. Međutim nakon nekog vremena porezna uprava ponovno traži da platim porez, na što sam im napisao dopis s fotokopiranom uplatnicom i uložio žalbu. Godine su prolazile bez odgovora na moj dopis, a ove godine u srpnju dobio sam dopis da će se dug naplatiti ovrhom i da će se novac skinuti s mog račun. Sačuvao sam kupoprodajni ugovor i uplatnicu. Molim vas da mi odgovorite što da napravim da se to riješi. Uzmu li novac s računa znam da ga nikad neće vratiti. Što bih trebao napraviti? – pita čitatelj A. iz Selca.

Ako ste po kupoprodaji zemljišta pravodobno prijavili kupoprodaju i zatražili od porezne uprave razrez poreza na promet nekretnina te ako ste ga pravodobno platili nakon što ste dobili rješenje o razrezu poreza, potpuno ste u pravu – ne postoji nikakva obveza za koju bi vas porezna uprava mogla teretiti. U tom slučaju su opomena, odnosno zahtjev za plaćanjem poreza, potpuno neosnovani te možete otkloniti takav zahtjev za plaćanje.

Kako biste to postigli prvo što morate napraviti jest to da se obratite nadležnoj poreznoj upravi prema mjestu stanovanja i zahtijevate da vam izlista vaš porezni dug. Nakon što se utvrdi o kojem se dugu radi, odnosno provjere je li riječ upravo o dugu o kojem pišete, dostavite uplatnicu o plaćanju poreza. Nakon toga će porezna uprava otpisati navedenu obvezu. No, ako unatoč tome dođe do pokretanja ovršnog postupka, uložite prigovor da ste isplatili obvezu. Ako na kraju ipak dođe do naplate porezne obveze za koju ne postoji pravna osnova, imat ćete pravo na povrat neosnovano plaćenog iznosa poreza, kamata i troškova ovrhe.

Podredno napominjem, kako se radi o poreznoj obvezi iz 2001. godine, neovisno od činjenice jeste li izvršili njezino plaćanje, vjerojatno je da pravo porezne uprave na naplatu poreza ušlo u apsolutnu zastaru.

25