Ovrha dužnika za neplaćenu najamninu

Najmoprimac mi je ostao dužan najam, pa sam taj dug odlučila utjerati sudskim postupkom. Nakon tri godine sud je donio presudu u moju korist. U sudskom rješenju odlučeno je da se taj dug naplati putem ovrhe. I tu svaka nadležnost suda prestaje. Kako bi se ovrha mogla provesti od mene se traži da saznam ima li bivši najmoprimac tekući račun i u kojoj banci te posjeduje li automobil ili kakvu nekretninu. Možete li mi objasniti kako ja kao fizička osoba mogu doći do tih informacija. Moje je mišljenje da bi to trebalo biti u nadležnosti suda, jer ovako jedinu korist od presude ima dužnik – piše čitateljica S. Č. iz Zagreba.

Vezano na tvrdnju o koristi od sudske presude s kojom se ne mogu složiti, potrebno je razlikovati parnični postupak od ovršnog postupka. U parničnom se postupku utvrđuje pravo na naplatu, a u ovršnom se provodi naplata tražbine i to pod uvjetom da dužnik dobrovoljno ne ispuni svoju obvezu. Naime, parničnom presudom naloženo je dužniku izvršiti svoju obvezu odnosno platiti najamninu, no ako to ne učini zapriječeno mu je provedbom ovršnog postupka.

Donošenje rješenja o ovrsi u nadležnosti je suda, odnosno ako se radi o vjerodostojnoj ispravi u nadležnosti javnog bilježnika. O izboru predmeta ili sredstva ovrhe odlučuje vjerovnik – ovrhovoditelj, koji može odlučiti pokrenuti ovrhu na svim računima ovršenika prema njegovu OIB-u (nije nužno utvrditi pojedinačne račune ovršenika) ili provesti ovrhu na pokretninama ovršenika u stanu, nekom vozilu, nekretninama ovršenika ili drugim predmetima ovrhe. Utvrđivanje imovine ovršenika ne predstavlja nikakav problem jer je odredbama Ovršnog zakona određeno da su, na zahtjev osobe koja namjerava pokrenuti ovršni postupak, podatke o imovini ovršenika dužni dostaviti u roku od osam dan Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo unutarnjih poslova ako se radi o vozilima, Zavod za katastar kad je riječ o nekretninama ili Financijska agencija. Stoga nema nikakvih zapreka da svaki vjerovnik utvrdi imovinu dužnika i da nakon toga predloži rješenje o ovrsi na izabranoj imovini.

27