Ugovor o darovanju s uvjetom povremenog korištenja

Darovala sam sinu apartman na moru uz uvjet, što je dogovoreno i pisano, da ga mogu koristiti preko ljeta. Dosad se taj dio darovnog ugovora uglavnom poštivao. No sin namjerava taj apartman prodati i kupiti veći za iznajmljivanje. Imam li temeljem darovnog ugovora i u tom drugom apartmanu, kupljenom novcem darovanog, pravo ljetovanja na barem mjesec dana – pita čitateljica Borka iz Zagreba.

Izvorno ugovor o darovanju je ugovor kojim darovatelj prepušta obdareniku bez protučinidbe neku stvar ili imovinsko pravo, što obdarenik prihvaća. Dakle radi se o besplatnom pravnom poslu jer se za činidbu darovanja ne dobiva nikakva protučinidba. U vašem slučaju je navedenom pravnom poslu očito dodan element naplatnosti odnosno nameta koji obdarenik treba izvršiti, a sastoji se u vašem pravu uživanja predmetne nekretnine ugovorom određeno vrijeme.

Jasno je da je predmetni namet vezan za izvorni darovni ugovor i nekretninu koja je bila predmetom darovanja te bi isto trebalo prenijeti na novi apartman koji će biti kupljen novcem darovanog apartmana. Stoga, predložite sinu da vam temeljem svega navedenog dozvoli pravo uživanja na novom apartmanu u određenom razdoblju te da se isto pravo uživanja upiše u zemljišne knjige.

Ako sin to neće prihvatiti, jer smatra da se kupnjom novog apartmana oslobađa obveze da vama dopusti  uživanje predmetne nekretnine, ukažite mu na mogućnost raskida ugovora o darovanju zbog neispunjenja nameta kojim je darovanje bilo opterećeno.

30