Dioba nekretnine etažiranjem

Suvlasnik sam dvojnog objekta na moru koji se nalazi na jednoj parceli i sagrađen je s jednom građevinskom dozvolom. Sad bismo željeli to podijeliti kako bi svatko mogao svoj dio upisati u zemljišnu knjigu. Vlasnik drugog dijela počeo je to sređivati, ali je u međuvremenu umro, a njegova udovica traži od mene 2000 kuna iako mi zauzvrat ne daje nikakve dokumente. Kad sam je pitao za što traži novce, rekla je da ništa ne zna već da toliko moram platiti. Zanima me što je trebalo napraviti za sređivanje i kakve bih dokumente trebao dobiti ako je to u međuvremenu sređeno? – pita N. G. iz Zagreba?

Nažalost u pitanju ne spominjete postupak koji ste pokrenuli radi upisa u zemljišne knjige. No s obzirom na to što ste naveli pretpostavljam da je pokrenut postupak etažiranja radi uspostave vlasništva na stanovima kao posebnim dijelovima zgrade, pa bi u konačnici trebalo biti uspostavljeno etažno vlasništvo nad vašim stanom odnosno polovicom dvojnog objekta. U zavisnosti od sadržaja građevinske dozvole moguće bi bilo provesti i parcelaciju (diobu) postojeće čestice i zgrade, no kako navodite da se radi o jednog građevinskoj dozvoli pretpostavljam da je ipak pokrenut postupak etažiranja.

Etažiranje utvrđuje članak 73. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji određuje da se vlasništvo posebnog dijela nekretnine uspostavlja na temelju pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine. Posebni dio nekretnine je stan, ili druga samostalna prostorija (poslovni prostor, garaža, parkirna mjesta, kućni vrt i sl.), koji čine samostalnu uporabnu cjelinu, prikladnu za izvršenje vlasničkih ovlasti, a što potvrđuje nadležno tijelo za graditeljstvo ili potvrdu zamjenjuje uporabna dozvola.

U tijeku postupka etažiranja trebali ste izraditi etažni elaborat, potpisati ga te dobiti potvrdu od nadležnog tijela graditeljstva. Po provedbi etažnog elaborata u zemljišnim knjigama morate dobiti zemljišno knjižni izvadak s upisanim pravom vlasništva za predmetnu etažu zgrade kojoj će pripasti i odgovarajući suvlasnički dio zajedničkih dijelova i instalacija zgrade.

15