Dioba suvlasništva i upis u zemljišne knjige

Ja i moja dva brata naslijedili smo poslije smrti roditelja zemljište i to jednu poljoprivrednu parcelu. Međusobno smo je podijelili na jednake dijelove. Pozvali smo ovlaštenog geodeta koji nam je izmjerio zemljište i snimio stvarno stanje parcele, izradio geodetski elaborat i upisao nas u katastar prema dogovoru. Taj smo dogovor potpisali kod javnog bilježnika u nazočnosti geodete i žigom potvrdio za točnost navedenog dogovora. Tako podijeljeno zemljište koristimo više od 10 godina i svaki svoj dio nesmetano obrađuje. No, ja bih se htio upisati u zemljišne knjige. Razgovarao sam o tome s braćom, ali oni nisu zainteresirani i na to su kazali kako smo podijeljeni i da njima drugo ne treba jer su upisani u katastar. Molim da mi kažete kako da upišem svoj dio vlasništva u zemljišnu knjigu? – pita čitatelj Blaž M. iz Zagreba.

Ako između vas nema nikakvog spora oko podjele nekretnina koje trebaju pripasti svakom od suvlasnika, nadalje, ako je parcelacija zakonom dopuštena i već postoji geodetski elaborat radi podjele zemljišta koji je proveden u katastru, biti će dovoljno da se napravi prijavni list radi upisa u zemljišne knjige te da potpišete ugovor o diobi (razvrgnuću) suvlasništva pred javnim bilježnikom. Kako sami navodite da već postoji zaključen ugovor sličnog karaktera koji je ovjeren kod javnog bilježnika, nužno je provjeriti je li moguće iskoristiti taj ugovor. U protivnom bit će nužno sastaviti novi ugovor o diobi i ovjeriti ga kod javnog bilježnika.

Navedeni postupak ne bi trebao prouzročiti znatnije troškove. Međutim, ako braća ne žele sudjelovati u navedenom postupku i potpisati ugovor, jedini način je provedba sudskog postupka radi razvrgnuća suvlasničke zajednice. Postupak razvrgnuća bi u konkretnom slučaju mogao ići u smjeru geometrijske diobe zemljišta koji ste u stvarnosti već proveli. Ujedno koristim priliku da napomenem da se vlasništvo stječe upisom u zemljišne knjige i da izvadak iz posjedovnog lista koji imate za predmetnu nekretninu nije dokaz vlasništva. Stoga je u interesu svih strana da se geodetski elaborat provede i u zemljišnim knjigama.

22