Grad Zagreb u realizaciji projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

  • Foto: Roman M., Wikimedia

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sandra Švaljek danas je obišla podružnice Zagrebačkog holdinga – Čistoću, ZGOS i ZET, u kojima se trenutno odvija nabava komunalne opreme i vozila potrebnih za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti u sklopu 25 projekata javnih poduzeća koje je Grad Zagreb u 2014. prijavio za sufinanciranje Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ukupna vrijednost tih projekata je 122 milijuna kuna, a Fond će ih sufinancirati s više od 50 milijuna kuna dok će ostatak novca osigurati Zagrebački holding. Za ostvarenje projekata Fond je Gradu već isplatio 29,8 milijuna kuna.

Švaljek je istaknula da će realizacija tih projekata značiti veliku uštedu za Zagrebački holding pri nabavi različite komunalne opreme i vozila, kojima će povećati kvalitetu usluge uz istovremeno razvijanjje energetsku učinkovitost korištenjem obnovljivih izvora energije te brige za okoliš.

Na pitanje je li i dalje za spalionicu otpada ili Grad od nje namjerava odustati, Švaljek je odgovorila da cjeloviti sustav i centar za gospodarenje otpadom namjera financirati sredstvima EU, za što se treba dobro pripremiti i izraditi kvalitetnu studiju izvodljivosti. Upitana kako tumači da se velikim otpremninama novoj Upravu Holdinga želi osigurati od eventualne smjene ako gradonačelnik Milan Bandić tako odluči, kazala je da će novi članovi Uprave imati menadžerske ugovore, dio kojih će biti i otpremnina koje će se osigurati i u slučaj da se otkazi daju bez ikakvog razloga.

Čistoća ima 41 novo komunalno vozilo i spremnike za sakupljanje otpada. U ZGOS-u, na odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec, napravljeno je plinsko postrojenje u kojem se iz otpada dobiva plin metan koji se koristi u proizvodnji električne energija. U okviru kompostane nabavljen je stabilizator i drobilica, uređaji kojima se iz zelenog otpada za tri dana dobiva iskoristiv kompost.

ZET na svojoj lokaciji u Podsusedu ima punionicu stlačenog plina, a isporučenu mu je i 12 od ukupno 16 predviđenih minibusa na stlačeni prirodni plin.

Direktor Fonda Sven Mueller istaknuo je da je Fond u ovoj godini osigurao dodatnih 20 milijuna kuna za Grad Zagreb te izrazio očekivanje da će Grad biti spreman za projektima, pa i onima za energetsku učinkovitost vezano uz obnove škola i vrtića. “Nadajmo se da će se početi s primarnom selekcijom otpada u Zagrebu, ne samo u pilot projektu, nego iz kvarta u kvart i da će Zagreb konačno biti jedan od gradova u Hrvatskoj koji uvodi primarnu selekciju i time se usklađuje sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom”.

Na pitanje je li za spalionicu otpada u Zagrebu, kazao je da se zalaže poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom, nabrojivši redoslijed upravljanja otpadom od reciklaža, materijalne oporabe te energetska oporaba kao sastavnog dijela obrade svake tone otpada. Kao primjer spomenuo je Dansku koja, naveo je „reciklira 35 posto, kompostira 15 posto, a spaljuje ostalih 50 posto, tako da proizvodi energiju koja opet ide građanima kroz toplinsku energiju, a to može, naravno, i grad Zagreb”, zaključio je Mueller.

2